la tinh

  1. PVS

    Addon 2x Custom URL Romanization - Tuỳ chỉnh URL chứa các chữ cái La tinh cho XenForo 2

    Custom URL Romanization - Tuỳ chỉnh URL chứa các chữ cái La tinh cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này sẽ làm mờ URL ký tự cho XF2. Hoạt động ở mọi nơi (diễn đàn, chủ đề, v.v.), với xung đột tối thiểu. Đối với những người có nhu cầu tương tự về ngôn ngữ tiếng La tinh đơn giản chỉ cần sửa đổi nó theo...
Top Bottom