lam dep

 1. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Ultimate Postbit - Làm đẹp khu vực Postbit cho XenForo 2 1.2.6

  [XenGenTr] Ultimate Postbit - Làm đẹp khu vực Postbit cho XenForo 2 1.2.6 Add-on này là một plugin postbit nâng cao cho xenforo 2.1. Bất kể chủ đề trong diễn đàn của bạn là màu gì, bạn có thể tạo màu postbit của mình trong vài giây nhờ [XenGenTr] Ultimate Postbit v2. Ngoài ra, tính năng postbit...
 2. PVS

  Addon Advanced Styling Rules - Nâng cao quy tắc làm đẹp

  Advanced Styling Rules - Nâng cao quy tắc làm đẹp 1.0.4 Add-on này cung cấp một hệ thống làm đẹp nâng cao cho phép bạn gán phong cách cụ thể đến bất kỳ trang nào bạn muốn. Bạn có thể thấy nó hữu ích nếu: bạn có bất kỳ trang web địa điểm (như thường xuyên truy cập/chủ đề phổ biến) có thể...
 3. PVS

  Hướng dẫn Glowing Usernames - Tên người dùng phát sáng

  Glowing Usernames - Tên người dùng phát sáng Đây là một điều đơn giản để các Admin có thể trang trí cho tên người dùng trở nên đẹp và rực rỡ hơn. Chỉ cần vào AdminCP -> Users -> Usergroups -> *Chọn group tùy ý* -> Username CSS và thêm vào đoạn code sau: color: #1abc9c; text-shadow: 0px 0px 7px...
Top Bottom