language detect

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Language Detect - Phát hiện ngôn ngữ cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Language Detect - Phát hiện ngôn ngữ cho XenForo 2.2 2.0.0 Tự động đặt ngôn ngữ diễn đàn mặc định cho khách truy cập (thông qua Accept-Language HTTP header) Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom