last post avatar

  1. PVS

    Language 2x Last Post Avatar Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Last Post Avatar của XenForo 2

    Last Post Avatar Turkish Language - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Last Post Avatar của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Last Post Avatar của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top