left

  1. PVS

    Addon 2x Move Sidebar Left - Di chuyển Sidebar sang trái cho XenForo 2.2 2.0.0

    Move Sidebar Left - Di chuyển Sidebar sang trái cho XenForo 2.2 2.0.0 Một add-on đơn giản cho phép bạn hiển thị sidebar vốn dĩ ở bên phải sang bên trái của bố cục diễn đàn. Tùy chọn bật/tắt di chuyển sidebar có sẵn trong Style Properties: ACP >> Appearance >> Style Properties >> Page Setup >>...
Top Bottom