legacy

  1. M

    Legacy 9.2 – White label WordPress Admin Theme

    Legacy là Chủ đề quản trị WordPress White Label cao cấp và trang nhã nhất trên thị trường. Legacy WordPress đi kèm với 20 chủ đề Thanh lịch và cung cấp cho bạn một tùy chọn để Tạo chủ đề tùy chỉnh của riêng bạn Các tính năng của Plugin Legacy Tùy chỉnh Thanh trên cùng của Quản trị viên (Tất cả...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2

    [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2 2.0.2 Addon này sẽ tách các addon đang hoạt động, không hoạt động, có thể cài đặt và kế thừa thành các tab riêng biệt. Điều này làm cho việc khám phá addon dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ...
Top Bottom