lên lịch tự động với cron jobs trên cpanel

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Lên lịch tự động với Cron Jobs trên Cpanel

    Cron Jobs: Là chức năng dùng để thực thi định kì lệnh nào đó trong một khoảng thời gian được xác định trước bởi người quản trị. Những chức năng cơ bản như: Tự động Backup dữ liệu, Tự động gửi Email…hoặc một lệnh nào đó trong Linux do quý khách tạo ra. Trường hợp giả định: Backup mysql bằng...
Top Bottom