linkleri

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Ziyaretcilere linkleri gizle - Ẩn liên kết với khách truy cập cho XenForo 2 1.0.0

    [XenGenTr] Ziyaretcilere linkleri gizle - Ẩn liên kết với khách truy cập cho XenForo 2 1.0.0 Với add-on này được mã hóa cho XenForo 2, nó cho phép bạn ẩn các liên kết được thêm vào diễn đàn đối với khách truy cập. Chủ đề ẩn trình liên kết trong các trường thông báo, chữ ký, tài liệu tham khảo...
Top Bottom