loader

  1. PVS

    Addon 2x BBCode Image Loader - Trình tải hình ảnh BBCode cho XenForo 2

    BBCode Image Loader - Trình tải hình ảnh BBCode cho XenForo 2 1.0.0 Để tải lên một bức ảnh trong bài viết của bạn, nó cần phải được tải lên máy chủ của trang web, sau đó người dùng có thể tải lên hình ảnh đó trong một bài viết. Tuy nhiên, nó sẽ gây ra dung lượng mạng và cũng gây ra sự chậm trễ...
  2. PVS

    Addon Image Lazy Loader - Tải hình ảnh lazy

    Image Lazy Loader - Tải hình ảnh lazy 1.0.1 Image Lazy Loader cải thiện hiệu suất XenForo, thời gian tải của bạn và làm giảm băng thông máy chủ bằng cách chỉ tải hình ảnh khi họ nhìn thấy được. CÀI ĐẶT: - Tải lên nội dung của thư mục Upload lên thư mục gốc cài đặt Xenforo, ghi đè lên bất kỳ...
Top Bottom