loading

 1. PVS

  Addon 2x Remove lazy loading - Loại bỏ tải chậm XenForo 2 1.0

  Remove lazy loading - Loại bỏ tải chậm XenForo 2 1.0 Loại bỏ tải chậm các hình ảnh trong bài đăng. Nếu diễn đàn của bạn có các chủ đề với nhiều hình ảnh, thì add-on này sẽ sửa một lỗi đã biết trong Firefox khi cuộn chủ đề, hình ảnh chỉ tải khi vào view port chứ không phải trước khi chúng cần...
 2. PVS

  Addon 2x [MPL] - Loading Page - Trang Loading cho XenForo 2

  [MPL] - Loading Page - Trang Loading cho XenForo 2 2.0.1 Bạn có thể thay đổi văn bản như bạn muốn. Tăng/Giảm tốc độ mở Bạn có thể thay đổi màu Text/Spiner/Background. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x Loading Improved - Cải tiến Loading cho XenForo 2

  Loading Improved - Cải tiến Loading cho XenForo 2 1.0.0 Beta 1 Add-on này cung cấp cho bạn khả năng thay đổi chỉ thị ajax loading XenForo của bạn theo ý thích. Triển khai code HTML, JavaScript và CSS của riêng bạn, bao gồm khả năng sử dụng XenForo Template Syntax và LESS pre-processor. Tính...
 4. PVS

  Addon Download Loading Page - Trang chờ tải về

  Download Loading Page - Trang chờ tải về 1.1.0 Với add-on này, bạn sẽ có thêm một bước để tải về một tập tin đính kèm. Nó có nghĩa là, khi người dùng Click vào file đính kèm để tải về, nó sẽ mở ra một trang mới, nơi có một Counter và người dùng phải chờ đợi cho đến khi Counter dừng lại. Sau đó...
Top Bottom