loc gia

  1. PVS

    Addon GoodForNothing Classifieds - Addon lọc giá cho Xenforo

    GoodForNothing Classifieds - Addon lọc giá cho Xenforo 1.0.0 RC3 GoodForNothing Classifieds cho phép người dùng của bạn vào danh sách các mặt hàng/quảng cáo mà họ muốn bán hoặc đổi lấy một giá hay cái gì khác. Thứ nhất, add-on có thể được chia thành năm phần chính: Advert Types - đây là loại...
Top Bottom