log

 1. PVS

  Addon 2x Log Digest - Tóm tắt nhật ký XenForo 2 3.0.1

  Log Digest - Tóm tắt nhật ký XenForo 2 3.0.1 Addon XenForo 2.x này gửi bản tóm tắt nhật ký XenForo cho quản trị viên qua email. Hiện tại chỉ có nhật ký lỗi máy chủ được triển khai. Thao tác này chạy bằng tác vụ cron XenForo và có thể được định cấu hình để kiểm tra các mục nhập nhật ký mới...
 2. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.1

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2.2 2.1 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. User group permissions: Thiết lập nhóm người dùng Administrative là Yes. Thay đổi cơ sở dữ liệu: Thêm một bảng có tên xf_andy_email_log vào cơ sở dữ liệu của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] User Thread Log - Nhật ký chủ đề người dùng XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] User Thread Log - Nhật ký chủ đề người dùng XenForo 2 2.0.0 Đây là một addon cho phép bất kỳ ai có quyền phù hợp đều có thể xem các chủ đề đang hoạt động của người dùng, các chủ đề đã đóng và cần trả lời trên trang hồ sơ của họ. Tính năng lọc AJAX. Demo Giải thích các tab. All: Tab...
 4. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2 1.9

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2 1.9 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Add-on này yêu cầu sử dụng email transport method mặc định. User group permissions: Thiết lập nhóm người dùng Administrative là Yes. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x Log all moderator actions - Nhật ký ghi lại tất cả hành động của moderator cho XenForo 2.2

  Log all moderator actions - Nhật ký ghi lại tất cả hành động của moderator cho XenForo 2.2 2.2.0 Add-on này sẽ cho phép ghi lại tất cả các hành động liên quan đến kiểm duyệt vào nhật ký, ngay cả khi người dùng không phải là moderator thực sự. Theo mặc định, Xenforo sẽ chỉ ghi nhật ký hành động...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log - Lọc nhật ký thay đổi người dùng cho XenForo 2

  [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log - Lọc nhật ký thay đổi người dùng cho XenForo 2 1.0.0 Addon nhỏ sẽ lọc nhật ký thay đổi người dùng của bạn và xóa những người dùng đã chấp nhận các điều khoản & quy tắc và chính sách bảo mật. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x Search log - Nhật ký tìm kiếm cho XenForo 2

  Search log - Nhật ký tìm kiếm cho XenForo 2 1.3 Cung cấp thông tin về các tìm kiếm được thực hiện bởi khách và các thành viên. Bằng cách nhìn vào quản trị Search Log có thể đưa ra quyết định tốt hơn về thiết kế diễn đàn, tổ chức và nhiều hơn nữa. Sửa đổi cơ sở dữ liệu: Add-on này tạo...
 8. PVS

  Addon 2x Email log - Nhật ký email cho XenForo 2

  Email log - Nhật ký email cho XenForo 2 1.3 Nhật ký email được gửi từ diễn đàn của bạn. Add-on này yêu cầu sử dụng email transport method mặc định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Addon 2x Log all moderator actions - Nhật ký ghi lại tất cả hành động của moderator cho XenForo 2

  Log all moderator actions - Nhật ký ghi lại tất cả hành động của moderator cho XenForo 2 1.1.1 Add-on này sẽ cho phép ghi lại tất cả các hành động liên quan đến kiểm duyệt vào nhật ký, ngay cả khi người dùng không phải là moderator thực sự. Theo mặc định, Xenforo sẽ chỉ ghi nhật ký hành động...
 10. PVS

  Addon 2x Moderator Log - Nhật ký kiểm duyệt cho XenForo 2

  Moderator Log - Nhật ký kiểm duyệt cho XenForo 2 1.0.0 Lưu ý rằng tất cả các mục nhật ký kiểm duyệt được hiển thị mà không kiểm tra xem moderator có được phép xem nội dung của mục đã ghi hay không. Điều này có nghĩa là nếu bạn có một số phần nhất định trong diễn đàn của mình (chẳng hạn như các...
 11. PVS

  Addon 2x Thread Log - Nhật ký chủ đề cho XenForo 2

  Thread Log - Nhật ký chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Beta 4 Xem các chủ đề của người dùng đang hoạt động, chủ đề đã đóng, và chủ đề cần trả lời trên trang hồ sơ của họ. Tính năng lọc AJAX. Cài đặt Tải về add-on về và giải nén file zip Upload nội dung bên trong thư mục upload vào thư mục gốc cài...
 12. PVS

  Addon 2x Preserve moderator logs for spam and registration - Giữ moderator logs cho spam và registration

  Preserve moderator logs for spam and registration - Giữ moderator logs cho spam và registration 1.2 Moderator logs và registration logs được xóa thường xuyên (hàng tuần/hàng tháng). Vậy nên add-on này cho phép bạn giữ lại logs cho xử lý spam và đăng ký vô thời hạn. Cài đặt: Click Install...
Top Bottom