login

 1. PVS

  Addon 2x Login As User - Đăng nhập như người dùng cho XenForo 2

  Login As User - Đăng nhập như người dùng cho XenForo 2 1.0.0 Add-on sẽ cho phép các staff tham gia với tư cách là một người dùng cụ thể. Nó có thể cho phép thiết lập như là bắt buộc hoặc không chỉ định lý do đăng nhập. Bên cạnh đó, add-on cho phép admin thiết lập và nhập ID người dùng mà admin...
 2. T

  Request (Help me) Trang của mình bị lỗi trang đang kí

  www. cnttpou. com trang web đang lỗi trang đang kí thành viên. ai giúp với...!
 3. dcstylexf

  Addon 2x D.C Style - Enhanced Login Form 1.1.0 Beta

  Giới thiệu Lâu rồi không chia sẻ gì với ae VNXF :D Add-on cho phép bạn tùy chỉnh rất nhiều kiểu form đăng nhập cho website. Xem demo bên dưới nhé :D Demo How to install Unzip Upload folder src into your website's root folder. Go to yoursite//admin.php?add-ons/ and install the add-on. Enjoy !
 4. PVS

  Tutorial 2x Icons for Login and Register buttons - Thêm biểu tượng cho nút Login và Register của XenForo 2

  Icons for Login and Register buttons - Thêm biểu tượng cho nút Login và Register của XenForo 2 Demo: Thêm đoạn code sau vào template extra.less của bạn: /* Icons for Login and Register buttons */ .p-navgroup-link.p-navgroup-link--textual.p-navgroup-link--logIn:before { font-family...
 5. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng PHP & MySQL để tạo Login Form

  Sử dụng PHP & MySQL để tạo Login Form Login form là thành phần bạn gặp hàng ngày và hầu hết ai trong số chúng ta cũng đã từng sử dụng qua. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một login form từ vạch xuất phát. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc tạo bảng trong CSDL, dùng PHP để kết nối với...
 6. PVS

  Addon SSL Login - Đăng nhập SSL

  SSL Login - Đăng nhập SSL 1.2 Theo công bố của Google, Google Chrome sẽ hiển thị cảnh báo "Không an toàn" trên các trang web có các trường mật khẩu trên các trang không được bảo vệ bởi SSL. Giải pháp là, tất nhiên, để di chuyển các diễn đàn của bạn để được phục vụ sử dụng giao thức HTTPS. Tiếc...
 7. PVS

  Hướng dẫn Loại bỏ các yếu tố không cần thiết từ trang login

  Loại bỏ các yếu tố không cần thiết từ trang login Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để loại bỏ header, breadcrumbs & footer trên trang login. Vào ACP tìm đến template "login_page" và thay thế toàn bộ template với đoạn code sau: <xen:title>{xen:phrase log_in}</xen:title> <style...
Top Bottom