logo text

 1. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.5

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.5 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Câu hỏi và câu trả lời: Q: Làm cách nào để thay đổi các phần tử CSS? A: Chỉnh sửa template andy_logo_font.less. Q: Làm cách nào để làm cho văn bản logo nhỏ hơn để responsive? A: Chỉnh sửa template...
 2. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.4

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.4 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Câu hỏi và câu trả lời: Q: Làm cách nào để thay đổi các phần tử CSS? A: Chỉnh sửa template andy_logo_font.less. Q: Làm cách nào để làm cho văn bản logo nhỏ hơn để responsive? A: Chỉnh sửa template...
 3. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.3

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2.2 1.3 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Câu hỏi và câu trả lời: Hỏi: Làm cách nào để thay đổi các phần tử CSS? A: Chỉnh sửa template andy_logo_font.less. H: Làm cách nào để làm cho văn bản logo nhỏ hơn để responsive? A: Chỉnh sửa...
 4. PVS

  Addon 2x Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2 1.2

  Logo text - Logo dạng văn bản cho XenForo 2 1.2 Thay thế logo hình ảnh bằng dạng văn bản. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom