lỗi style xenforo

  1. T

    Help import Style Bị Lỗi

    Các bạn ơi cho mình hỏi Import style Này Thì bị lỗi vậy các bạn mình Dùng Style Của Xenith 1.5.10 Mà Bị lỗi không hiểu sao nữa
  2. newbean

    Help Lỗi css error node_list.css invalid property access group stylium_globalBorderRadius

    Khi các bạn cài các style từ 1.5.9 trở lên của Brivium có 2 file cài vào là cái đầu addon và cái sau là style. ví dụ khi bạn cài style gallium xong đúng quy trình và chạy style gallium thì đầu tiên trên site có báo lỗi css error node_list.css invalid property access group...
Top Bottom