lỗi uix

  1. Blue

    Hướng dẫn Fix lỗi giao diện và addon XenForo 2.2

    Xenforo vừa có bản cập nhật lên version 2.2 với nhiều thay đổi và nâng cấp mới. Ấn tượng ban đầu của mình là web load khá nhanh, vào AdminCP thấy có thêm vài menu dành cho chức năng mới, ví dụ như PWA mà mọi người khá hứng thú trong việc thử nghiệm. Tiếp theo đó là một số thay đổi lớn trong...
Top Bottom