ly do

 1. PVS

  Addon 2x [MMO] Post Edit Reason - Thêm lý do khi chỉnh sửa bài viết cho XenForo 2

  [MMO] Post Edit Reason - Thêm lý do khi chỉnh sửa bài viết cho XenForo 2 2.1.1 Add-on sẽ thêm khả năng cho biết lý do chỉnh sửa bài viết. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x Report reasons - Thêm lý do báo cáo cho XenForo 2 1.1.2

  Report reasons - Thêm lý do báo cáo cho XenForo 2 1.1.2 Add-on cho XenForo 2.1.7+. Add-on này cho phép tạo lý do báo cáo được xác định trước. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [Andrew] Soft Deletion Requires Reason - Yêu cầu lý do khi xoá tạm thời cho XenForo 2

  [Andrew] Soft Deletion Requires Reason - Yêu cầu lý do khi xoá tạm thời cho XenForo 2 1.0 Add-on này yêu cầu moderator hoặc admin nhập lý do khi xóa bài viết hoặc chủ đề. Addon này cập nhật trường lý do thành "required='true'". Tính năng: Yêu cầu lý do khi xóa bài hoặc chủ đề Quyền: Xóa bất...
 4. PVS

  Addon Don't ask deletion reason - Đừng hỏi lý do xóa

  Don't ask deletion reason - Đừng hỏi lý do xóa 1.0.0 Add-on này sẽ tắt popup thông báo xóa trong profiles/threads. Chỉ ảnh hưởng đến các message của riêng bạn. Trước khi cài add-on: Bạn bấm vào nút "Delete" gần bài viết trong chủ đề hoặc hồ sơ (hoặc bình luận hồ sơ), hệ thống hiển thị hộp...
Top Bottom