ma doc

  1. PVS

    Một số plugin hỗ trợ tìm mã độc trong WordPress

    Một số plugin hỗ trợ tìm mã độc trong WordPress Thay vì phải chờ đến khi bị tấn công mới biết mình đã bị nhiễm mã độc thì tại sao không lên kế hoạch kiểm tra và phòng chống ngay từ hôm nay? Bây giờ WordPress có rất nhiều công cụ giúp dò tìm các đoạn mã được nghi vấn là mã độc rất tốt có thể sử...
Top Bottom