mã độc ramsomware

  1. PCO

    Việt Nam nằm trong 100 nước bị mã độc tấn công, Cục ATTT đã cảnh báo 2 tuần trước

    Việt Nam nằm trong 100 nước bị mã độc tấn công, Cục ATTT đã cảnh báo 2 tuần trước Mã độc ramsomware đang làm rối loạn nước Anh và một số nước châu Âu, đang lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu, thực chất đã được cảnh báo từ trước, nhưng không được các tổ chức lưu tâm. Vài tuần trước...
Top Bottom