ma nguon mo

 1. PVS

  Released WordPress English 4.9.6

  WordPress English 4.9.6 WordPress là một nền tảng phổ biến chiếm tới 28% website hiện nay trên toàn cầu (số liệu tính tới tháng 09/2017), giúp bạn xây dựng một website từ đơn giản tới phức tạp. WordPress Việt Nam là nơi các bạn có thể làm quen với WordPress dễ dàng hơn, và chúng tôi luôn cố...
 2. PVS

  Released Wordpress Tiếng Việt 4.9.5

  Wordpress Tiếng Việt 4.9.5 WordPress là một nền tảng phổ biến chiếm tới 28% website hiện nay trên toàn cầu (số liệu tính tới tháng 09/2017), giúp bạn xây dựng một website từ đơn giản tới phức tạp. WordPress Việt Nam là nơi các bạn có thể làm quen với WordPress dễ dàng hơn, và chúng tôi luôn cố...
 3. PVS

  Addon OpenXBL - Thêm Xbox Live vào Xenforo

  OpenXBL - Thêm Xbox Live vào Xenforo 1.5 Cho phép người dùng xác thực và liên kết hồ sơ Xbox Live của họ với tài khoản của họ. Họ sẽ có thể đăng nhập sử dụng phương pháp này nhờ OpenXBL - một mã nguồn mở Xbox Live API. Sao có thể như thế được? Microsoft có một API công cộng. OpenXBL quan tâm...
Top Bottom