mã nguồn opencart là gì

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cấu hình SSL trên mã nguồn mở OpenCart

    Bạn cần chắc chắn rằng có một chứng chỉ SSL được cài đặt cho tên miền của mình. Nếu bạn không có một chứng chỉ SSL được được cài đặt cho domain, cấu hình này sẽ gây ra các vấn đề khi truy cập vào website hoặc trang quản trị. Để kích hoạt SSL trong OpenCart, cẫn chỉnh sửa ba khu vực sau: Các...
Top Bottom