ma qr

 1. PVS

  Addon 2x Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.1

  Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.1 Hiển thị nút QR dưới dạng tùy chọn chia sẻ. Khi nhấp vào nút, mã QR cho URL sẽ được hiển thị dưới dạng overlay hộp thoại. Giống như tất cả các nút chia sẻ khác, nút QR sẽ chỉ hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ API WebShare...
 2. PVS

  Addon 2x Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.0

  Share via QR Code - Chia sẻ qua mã QR cho XenForo 2.2 1.0.0 Hiển thị nút QR dưới dạng tùy chọn chia sẻ. Khi nhấp vào nút, mã QR cho URL sẽ được hiển thị dưới dạng overlay hộp thoại. Giống như tất cả các nút chia sẻ khác, nút QR sẽ chỉ hiển thị trong các trình duyệt không hỗ trợ API WebShare...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] QR Code Generator - Trình tạo mã QR cho XenForo 2.2 2.0.1

  [OzzModz] QR Code Generator - Trình tạo mã QR cho XenForo 2.2 2.0.1 Thêm mã QR cho trang hiện tại. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] QR Code Generator - Trình tạo mã QR cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] QR Code Generator - Trình tạo mã QR cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm mã QR cho trang hiện tại. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom