magazine layout

  1. PVS

    Addon 2x [BC] Magazine Layout - Bố cục tạp chí cho XenForo 2 2.0.1

    [BC] Magazine Layout - Bố cục tạp chí cho XenForo 2 2.0.1 Addons sẽ thay đổi phong cách của các bài viết mặc định sang phong cách mới. Chọn danh sách diễn đàn sẽ được hiển thị Nội dung ngắn của chủ đề Ảnh slide đính kèm Thích/Không thích, Xem danh sách thành viên thích bài viết. Chia sẻ bài...
Top Bottom