mail.

  1. PVS

    Hướng dẫn Tạo địa chỉ mail với tên miền riêng tại zoho.com

    Hướng dẫn tạo địa chỉ mail với tên miền riêng tại zoho.com Tạo một email mang tên của mình thì cũng chất lắm chứ phải không nhỉ? Ví dụ chao@coho.com hoặc hello@minhman.com . Trước đây thì mấy thằng như google mail với outlook mail đáp ứng rất tốt. Tuy nhiên, giờ nó lại thu phí mất rồi, cũng mất...
Top Bottom