make bb-code toggler more visible

  1. PVS

    Tutorial 2x Make BB-Code Toggler more visible - Làm BB-Code Toggler rõ ràng hơn XenForo 2.2

    Make BB-Code Toggler more visible - Làm BB-Code Toggler rõ ràng hơn XenForo 2.2 Bạn và các thành viên của bạn nhiều lúc không xác định được thanh BB-Code liệu nó có bật hay không? Nút ngay cả trên màn hình lớn cũng không hiển thị theo mặc định và thành thật mà nói, biểu tượng dấu ngoặc cũng...
Top Bottom