map

 1. PVS

  Addon Class Map Autoloader - Class bản đồ tự động tải

  Class Map Autoloader - Class bản đồ tự động tải 1.0.0 Nó sẽ chỉ gọi class map cho bất cứ tập tin khởi tạo nào bạn chọn (index.php, admin.php). Để cài đặt, chỉ cần tải lên các tập tin và cài đặt XML. Mở index.php trong thư mục gốc của XenForo và thay đổi dòng này: require($fileDir ...
 2. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu APIs Geolocation của HTML5

  Tìm hiểu APIs Geolocation của HTML5 Đây là một API thú vị nhất trong tất cả các API của HTML 5. Với Geolocation bạn có thể xác định được vị trí hiện tại của mình hoặc của người dùng. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất để thực hiện được điều đó thì trình duyệt cần phải có sự cho phép của bạn...
 3. PVS

  Addon Hotspots - Điểm nóng

  Hotspots - Điểm nóng 1.1.3 Add-on này cho phép người dùng ghim địa điểm hoặc các điểm nóng trên bản đồ để được xem bởi những người dùng khác. Người dùng cũng có thể duyệt danh sách đầy đủ các điểm nóng và xem thêm thông tin về các điểm nóng, trong đó có một BB code mô tả đầy đủ, liên kết đến...
Top