mass

  1. PVS

    Addon 2x Approval queue (Mass select) - Hàng đợi phê duyệt (Chọn hàng loạt) cho XenForo 2

    Approval queue (Mass select) - Hàng đợi phê duyệt (Chọn hàng loạt) cho XenForo 2 1.0.1 Thêm các nút "Do nothing, Approve và Delete" hỗ trợ chọn hàng loạt một cách nhanh chóng trong hàng đợi phê duyệt. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom