material

 1. PVS

  Styles Style Audentio Material cho XenForo

  Style Audentio Material cho XenForo 1.5.13.0 Material là một chủ đề được lấy cảm hứng từ thiết kế Material của Google, nhằm mục đích làm tăng tính rõ ràng, được in đậm, mang lại phong trào cuộc sống thực và chiều sâu cho web. Được xây dựng trên giao diện UI.X Framework, Material không chỉ có...
 2. Death Aloha

  Styles ThemeHouse Material V1.5.14

  Material is a theme inspired by Google's Material design spec, whose purpose is to enhance legibility, be bold and intentional, and bring real life movement and depth to the web. Designed to Material Design spec Enhanced legibility Metro node grid and titlebar styling Modern member card Free...
 3. PVS

  Styles Style Material Xen cho Xenforo

  Style Material Xen cho Xenforo 1.9.3 "Material Xen" được thiết kế để thách thức các khái niệm về cộng đồng và làm cho diễn đàn của bạn dễ dàng hơn để sử dụng và thêm các tính năng tuyệt vời. # Hiện/Ẩn Breadcrumbs # Hiện/Ẩn chỉ thị trạng thái Offline # Thay đổi Login Bar thành Overlay # Ẩn...
Top Bottom