minecraft avatar

  1. PVS

    Addon 2x [tl] Minecraft Avatar - Ảnh đại diện Minecraft cho XenForo 2 2.0.0

    [tl] Minecraft Avatar - Ảnh đại diện Minecraft cho XenForo 2 2.0.0 Cho phép người dùng có thể sử dụng hình đại diện minecraft làm hình đại diện tùy chỉnh. Tính năng: Có thể đặt url hình đại diện tùy chỉnh Yêu cầu người dùng phải sử dụng tên người dùng minecraft hợp lệ. (có thể tắt tùy chọn...
Top Bottom