minecraft

 1. PVS

  Addon 2x Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.5

  Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.5 Tính năng Dữ liệu máy chủ được cập nhật bằng CRON cứ sau 5 phút. Thiết lập dễ dàng và thông tin chi tiết. Hỗ trợ regex cho trường chủ đề tùy chỉnh. Cài đặt add-on XenForo Tải xuống bản phát...
 2. PVS

  Addon 2x Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.4

  Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.4 Tính năng Dữ liệu máy chủ được cập nhật bằng CRON cứ sau 5 phút. Thiết lập dễ dàng và thông tin chi tiết. Hỗ trợ regex cho trường chủ đề tùy chỉnh. Cài đặt add-on XenForo Tải xuống bản phát...
 3. PVS

  Addon 2x Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.3

  Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.3 Tính năng Dữ liệu máy chủ được cập nhật bằng CRON cứ sau 5 phút. Thiết lập dễ dàng và thông tin chi tiết. Hỗ trợ regex cho trường chủ đề tùy chỉnh. Cài đặt add-on XenForo Tải xuống bản phát...
 4. PVS

  Addon 2x Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.1

  Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.1 Tính năng Dữ liệu máy chủ được cập nhật bằng CRON cứ sau 5 phút. Thiết lập dễ dàng và thông tin chi tiết. Hỗ trợ regex cho trường chủ đề tùy chỉnh. Cài đặt add-on XenForo Tải xuống bản phát...
 5. PVS

  Addon 2x Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.0

  Minecraft Server Checker for Threads - Trình kiểm tra máy chủ Minecraft cho chủ đề XenForo 2 1.0.0 Tính năng Dữ liệu máy chủ được cập nhật bằng CRON cứ sau 5 phút. Thiết lập dễ dàng và thông tin chi tiết. Hỗ trợ regex cho trường chủ đề tùy chỉnh. Cài đặt add-on XenForo Tải xuống bản phát...
 6. PVS

  Addon 2x MineSync - Thêm MineSync vào XenForo 2 3.2.4

  MineSync - Thêm MineSync vào XenForo 2 3.2.4 MineSync mang khoảng cách giữa máy chủ Minecraft và diễn đàn XenForo của bạn gần hơn, bằng cách tích hợp cả hai với nhau rất chặt chẽ. Với MineSync, bạn có thể giúp người chơi liên kết các tài khoản của họ với nhau, đồng bộ hóa xếp hạng, hiển thị tên...
 7. PVS

  Addon 2x [tl] Minecraft Avatar - Ảnh đại diện Minecraft cho XenForo 2 2.0.0

  [tl] Minecraft Avatar - Ảnh đại diện Minecraft cho XenForo 2 2.0.0 Cho phép người dùng có thể sử dụng hình đại diện minecraft làm hình đại diện tùy chỉnh. Tính năng: Có thể đặt url hình đại diện tùy chỉnh Yêu cầu người dùng phải sử dụng tên người dùng minecraft hợp lệ. (có thể tắt tùy chọn...
 8. PVS

  Addon 2x MineSync - Thêm MineSync vào XenForo 2

  MineSync - Thêm MineSync vào XenForo 2 3.2.1 MineSync mang khoảng cách giữa máy chủ Minecraft và diễn đàn XenForo của bạn gần hơn, bằng cách tích hợp cả hai với nhau rất chặt chẽ. Với MineSync, bạn có thể giúp người chơi liên kết các tài khoản của họ với nhau, đồng bộ hóa xếp hạng, hiển thị tên...
 9. PVS

  Other 2x Minecraft All Pack - Tất cả gói Minecraft cho XenForo 2

  Minecraft All Pack - Tất cả gói Minecraft cho XenForo 2 1.12+ Một gói khổng lồ của tất cả các block/item/entities Minecraft 1.12+. Hơn 700 smilie trong 10 loại! Tính năng Bao gồm tất cả các block/item/entities Minecraft Smilie được nhóm thành 10 loại: 9 tab creative và 1 category entities...
 10. congtubot

  Help Lỗi không vào được khi tạo node mới .-.

  Khi mình tạo node mới thì bỗng nhiên các node đó không vào đc , dù node cũ vẫn bình thường Thử chuyển bài vào node đó thì bài vào vẫn bình thường Viết bài mới tại các node cũ đã tạo vẫn ok Mọi người biết tại sao không ạ ? Node mới ...
 11. PVS

  Addon 2x Minecraft Avatars - Ảnh đại diện Minecraft cho XenForo 2

  Minecraft Avatars - Ảnh đại diện Minecraft cho XenForo 2 1.0.0 Addon này cho phép người dùng sử dụng skin head Minecraft để làm ảnh đại diện. Tính năng Sử dụng skin head Minecraft làm avatar Hiển thị tên người dùng và skin head trong phần "Giới thiệu" của thành viên Ảnh đại diện Minecraft...
Top Bottom