mini-me

  1. PVS

    Addon 2x Mini-me posts in threads - Bài viết mini-me trong chủ đề cho XenForo 2 1.0.0

    Mini-me posts in threads - Bài viết mini-me trong chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cung cấp cho các thành viên một cách nhanh chóng và dễ dàng để tìm thấy tất cả các bài đăng của họ trong một chủ đề nhất định. Trong chế độ xem danh sách chủ đề, di chuột qua hình đại diện mini-me cho biết...
  2. PVS

    Addon 2x Mini-me posts in threads - Bài viết mini-me trong chủ đề cho XenForo 2

    Mini-me posts in threads - Bài viết mini-me trong chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 RC2 Add-on này thêm một siêu liên kết vào biểu tượng mini-me trong chế độ xem thread list. Nhấp vào biểu tượng mini-me sẽ liệt kê tất cả các bài viết mà người dùng đã thực hiện trong chủ đề đó. Điều này đã được thiết...
Top Bottom