mo rong chuc nang

 1. PVS

  Addon 2x [MMO] Tag Essentials - Mở rộng chức năng cho Tag XenForo 2 2.3.0 Beta 1

  [MMO] Tag Essentials - Mở rộng chức năng cho Tag XenForo 2 2.3.0 Beta 1 Add-on này cho phép bạn quản lý các thẻ cho chủ đề! Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x Tag Essentials - Mở rộng chức năng cho Tag XenForo 2 2.3.2

  Tag Essentials - Mở rộng chức năng cho Tag XenForo 2 2.3.2 Add-on này mang lại một số tính năng cần thiết bổ sung cho các tag: Tự động tạo tag từ tiêu đề chủ đề Xem tag Từ đồng nghĩa: vì vậy bạn có thể thay thế các biến thể - từ đồng nghĩa - của tag bằng phiên bản 'chuẩn' mà bạn đã chọn...
 3. PVS

  Addon 2x [MMO] Tag Essentials - Mở rộng chức năng cho Tag XenForo 2

  [MMO] Tag Essentials - Mở rộng chức năng cho Tag XenForo 2 2.1.1 Add-on này cho phép bạn quản lý các thẻ cho chủ đề! Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Logo Essentials - Mở rộng chức năng cho Logo XenForo 2

  Logo Essentials - Mở rộng chức năng cho Logo XenForo 2 1.0.0.1 Addon đơn giản này cung cấp các cài đặt và thuộc tính hữu ích cho logo Xenforo, giải quyết các câu hỏi thường gặp nhất về tùy chỉnh logo. Không còn phải dán CSS vào style của bạn để thực hiện các thay đổi cơ bản! Tính năng...
 5. PVS

  Addon 2x Breadcrumb Essentials - Mở rộng chức năng cho Breadcrumb của XenForo 2

  Breadcrumb Essentials - Mở rộng chức năng cho Breadcrumb của XenForo 2 1.0.0 Beta Breadcrumb Essentials cho Xenforo 2 bổ sung nhiều tính năng phổ biến và được yêu cầu bởi cộng đồng Xenforo! Cuối cùng, bạn có thể tùy chỉnh breadcrumb của mình với Style Properties hữu ích đã bị thiếu trong XF2...
Top Bottom