mobile device

  1. PVS

    Tutorial 2x Hiển thị Navigation đầu trang trong chủ đề trên thiết bị di động của XenForo 2

    Show Top Page Navigation on Thread on Mobile Device - Hiển thị Navigation đầu trang trong chủ đề trên thiết bị di động của XenForo 2 Theo mặc định, khi duyệt một chủ đề bằng thiết bị di động, đặc biệt là các thiết bị có chiều rộng nhỏ hơn 480px, navigation đầu trang sẽ bị ẩn. Để hiển thị nó...
Top Bottom