mp3 bbcode

  1. PVS

    Tutorial 2x xf2 mp3 BBCODE - Thêm BBCode Mp3 cho XenForo 2

    xf2 mp3 BBCODE - Thêm BBCode Mp3 cho XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm bbcode mp3 cho XenForo 2. Vào ACP, tìm đến mục BBCode và tạo 1 BBCode mới với các thông số như sau: BB code tag : music Title : music Description : music Replacement mode : Simple replacement Supports...
Top Bottom