mp3

  1. PVS

    Addon 2x ITD MP3 - Nhúng MP3 vào bài viết XenForo 2

    ITD MP3 - Nhúng MP3 vào bài viết XenForo 2 2.0.0 Nhúng âm thanh MP3 được lưu trữ từ xa vào trang của bạn với tùy chọn tải xuống. Ví dụ cách dùng: FILEPATH.MP3 Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Tutorial 2x xf2 mp3 BBCODE - Thêm BBCode Mp3 cho XenForo 2

    xf2 mp3 BBCODE - Thêm BBCode Mp3 cho XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm bbcode mp3 cho XenForo 2. Vào ACP, tìm đến mục BBCode và tạo 1 BBCode mới với các thông số như sau: BB code tag : music Title : music Description : music Replacement mode : Simple replacement Supports...
Top Bottom