mui ten

 1. PVS

  Other 2x Make the media slider horizontal scroll arrows more visible - Làm cho các mũi tên cuộn ngang của media slider hiển thị rõ ràng hơn cho XenForo 2.2

  Make the media slider horizontal scroll arrows more visible - Làm cho các mũi tên cuộn ngang của media slider hiển thị rõ ràng hơn cho XenForo 2.2 Bạn có thể làm cho các thiết bị truyền động media slider hiển thị hơn với khách truy cập bằng một chút sửa đổi css. Trong template extra.less chỉ...
 2. PVS

  Addon 2x [EAE Add-ons] Cupid's Arrow - Mũi tên của thần Cupid cho XenForo 2 1.1

  [EAE Add-ons] Cupid's Arrow - Mũi tên của thần Cupid cho XenForo 2 1.1 Cupid's Arrow mang đến cho các thành viên của bạn cơ hội phóng biểu tượng cảm xúc "mũi tên" vào các thành viên khác. Nếu tùy chọn được đặt, họ có thể chọn khởi chạy ẩn danh sau đó. Các biểu tượng cảm xúc thành viên được phép...
 3. PVS

  Addon 2x [EAE Add-ons] Cupid's Arrow - Mũi tên của thần Cupid cho XenForo 2

  [EAE Add-ons] Cupid's Arrow - Mũi tên của thần Cupid cho XenForo 2 1.0 Cupid's Arrow mang đến cho các thành viên của bạn cơ hội phóng biểu tượng cảm xúc "mũi tên" vào các thành viên khác. Nếu tùy chọn được đặt, họ có thể chọn khởi chạy ẩn danh sau đó. Các biểu tượng cảm xúc thành viên được phép...
 4. PVS

  Tutorial 2x "Back to Top" arrow in every post - Mũi tên "Về đầu trang" trong mỗi bài viết cho XenForo 2

  "Back to Top" arrow in every post - Mũi tên "Về đầu trang" trong mỗi bài viết cho XenForo 2 Chỉnh sửa template nhanh chóng và dễ dàng này sẽ thêm một "Mũi tên lên đầu trang" bên cạnh biểu tượng chia sẻ trong mỗi bài viết. Đến template style của bạn và tìm "post_macros". Bước.1 Trong template...
Top Bottom