myticket

  1. M

    MyTicket 1.0.9 – Ticket/Event Management System WordPress Theme

    MyTicket mở rộng chức năng WooCommerce mặc định. Sử dụng plugin này, người ta có thể tạo các sự kiện, chỉ định các tính năng, loại, danh mục của nó và bất kỳ thông tin tùy chỉnh nào khác. Sau khi sự kiện được chỉ định, hệ thống bán vé sẽ tự động được liên kết với sự kiện đó. Các tính năng của...
Top Bottom