nâng cấp xenforo

  1. Blue

    VNXF sẽ sớm nâng cấp lên 2.x và cập nhật giao diện 2020

    Xin chào bà con, lâu quá không lên văn phòng nhà VNXF, ghế ngồi phủ bụi nhiều quá. Dịch bệnh làm cho mọi người ở nhà nhiều hơn, thế giới forum sẽ sôi nổi hơn chăng. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để suy nghĩ về chặng đường công việc đã qua cũng như suy nghĩ kế hoạch cho tương lai để ngay khi...
Top Bottom