new post email staff by forum

  1. PVS

    Addon 2x New post email staff by forum - Gửi email bài mới cho nhân viên theo diễn đàn cho XenForo 2 1.0

    New post email staff by forum - Gửi email bài mới cho nhân viên theo diễn đàn cho XenForo 2 1.0 Gửi email cho nhân viên khi bài viết mới được tạo trong các diễn đàn đã chọn. Hỏi và đáp: Q: Nếu bất kỳ nhân viên nào tạo một bài đăng mới, thì email có được gửi không? A: Không. Chúc các bạn...
Top Bottom