new posts button bottom of thread

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] New Posts Button Bottom Of Thread - Nút bài viết mới cuối chủ đề XenForo 2 2.0.2

    [OzzModz] New Posts Button Bottom Of Thread - Nút bài viết mới cuối chủ đề XenForo 2 2.0.2 Addon đơn giản này sẽ thêm nút 'Bài đăng mới' vào cuối chủ đề, phía trên trả lời nhanh. Addon có các tùy chọn để liên kết đến các bài viết chưa đọc hoặc đã đọc gần đây/chưa đọc. Số lượng bài viết đã...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] New Posts Button Bottom Of Thread - Nút bài viết mới cuối chủ đề XenForo 2 2.0.1

    [OzzModz] New Posts Button Bottom Of Thread - Nút bài viết mới cuối chủ đề XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản này sẽ thêm nút 'Bài đăng mới' vào cuối chủ đề, phía trên trả lời nhanh. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom