new

 1. PVS

  Addon 2x New members - Thành viên mới cho XenForo 2

  New members - Thành viên mới cho XenForo 2 1.4 Cho phép staff xem thông tin thành viên mới. Tính năng: Thêm tối đa hai trường người dùng tùy chỉnh. Quyền nhóm người dùng cho phép hiển thị hoặc không hiển thị địa chỉ email. Tất cả phrase bắt đầu với newmembers_ để thuận tiện cho bạn...
 2. PVS

  Addon 2x New content limit - Giới hạn nội dung mới cho XenForo 2

  New content limit - Giới hạn nội dung mới cho XenForo 2 1.7 Giới hạn số lượng chủ đề, bài viết và cuộc trò chuyện mới được phép thực hiện trong một ngày. Điều này rất hữu ích để ngăn chặn người gửi spam tạo ra hàng ngàn chủ đề, bài viết và cuộc trò chuyện trên diễn đàn của bạn trong một khoảng...
 3. PVS

  Addon 2x New thread email staff - Gửi email chủ đề mới đến Staff cho XenForo 2

  New thread email staff - Gửi email chủ đề mới đến Staff cho XenForo 2 1.2 Gửi email cho nhân viên khi một chủ đề mới được tạo. Đây là một cách tuyệt vời để nhân viên được thông báo về một chủ đề mới vì việc trả lời các chủ đề mới một cách nhanh chóng là rất quan trọng. Chúc các bạn...
 4. PVS

  Addon 2x New thread limit - Giới hạn chủ đề mới cho XenForo 2

  New thread limit - Giới hạn chủ đề mới cho XenForo 2 1.2 Giới hạn số lượng chủ đề mới dựa trên thời gian và diễn đàn được lựa chọn. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với newthreadlimit_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x New posts manager - Trình quản lý bài viết mới cho XenForo 2

  New posts manager - Trình quản lý bài viết mới cho XenForo 2 1.0 Add-on này cho phép admin chỉ định diễn đàn nào được tự động loại trừ trong New Posts nếu người dùng chưa xem chủ đề trong diễn đàn được chọn đó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x New thread Grid Widget - Thêm widget chủ đề mới dạng lưới cho XenForo 2

  New thread Grid Widget - Thêm widget chủ đề mới dạng lưới cho XenForo 2 1.0.0 Add-on cho phép bạn có được widget dạng lưới với hình thu nhỏ của tệp đính kèm. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Tutorial 2x Display "NEW" icon on unread posts - Hiển thị biểu tượng "NEW" trên bài viết chưa đọc cho XenForo 2

  Display "NEW" icon on unread posts - Hiển thị biểu tượng "NEW" trên bài viết chưa đọc cho XenForo 2 Thêm đoạn code sau vào template Extra.less: .structItem.is-unread .structItem-title a:not(.labelLink):after { content: "NEW"; display: inline-block; background: @xf-uix_primaryColor...
 8. PVS

  Addon 2x New Notification - Thông báo mới cho XenForo 2

  New Notification - Thông báo mới cho XenForo 2 1.0.0 Cách khác để hiển thị tin nhắn và thông báo mới. Responsive. Body, văn bản và biểu tượng hoạt hình. Tùy chọn style nâng cao. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x New Contact Form For XF2 - Mẫu liên hệ mới cho XenForo 2

  New Contact Form For XF2 - Mẫu liên hệ mới cho XenForo 2 1.0.0 Add-on đơn giản giúp các thành viên có thể chọn bộ phận hỗ trợ khi gửi yêu cầu liên hệ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Tutorial 2x New Post Button in Post - Thêm nút Đăng Bài Mới trong bài viết cho XenForo 2

  New Post Button in Post - Thêm nút Đăng Bài Mới trong bài viết cho XenForo 2 Đơn giản chỉ cần vào ACP --> Template --> thread_view và tìm: <xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" /> Thay bằng đoạn code sau: <xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" /> <xf:pageaction...
 11. PVS

  Addon 2x New content Limit - Giới hạn nội dung mới cho XenForo 2

  New content Limit - Giới hạn nội dung mới cho XenForo 2 2.0.0 Giới hạn số lượng các chủ đề, bài viết mới được phép thực hiện trong một ngày. Tính năng: Permission cho user group để đăng chủ đề mới. Permission cho user group để đăng trả lời mới. Installation: Tải về...
 12. PVS

  Addon New Thread Limit - Giới hạn chủ đề mới

  New Thread Limit - Giới hạn chủ đề mới 1.0.0 Cho phép bạn giới hạn số lượng chủ đề mới có thể được tạo ra trong một diễn đàn trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, về cơ bản, 1 chủ đề mỗi 60 phút. Cài đặt: Tải về tập tin đính kèm và giải nén ra. Upload nội dung của thư mục 'upload' lên...
 13. PVS

  Addon Refresh New Posts - Làm mới bài viết mới

  Refresh New Posts - Làm mới bài viết mới 1.3 Addon này có thể tự động làm mới trang "New Posts". Bạn có thể kiểm soát thời gian tự động làm mới các bài viết mới và gần đây. Mục đích Trên diễn đàn của mình, người dùng sử dụng trang New Posts rất nhiều. Đối với nhiều người, đó là điểm xuất phát...
 14. PVS

  Addon New Members - Thành viên mới

  New Members - Thành viên mới 1.6 Mô tả: Cho phép staff xem thông tin các thành viên mới. Trang New Members Liên kết New Members trong tab Visitor Trang Options User Group permissions Tính năng: Cho phép thêm lên đến hai Custom User Fields. Tất cả phrase bắt đầu với newmembers_ thuận...
Top Bottom