news ticker

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Haber Akışı Eklentisi - Ticker tin tức cho XenForo 2.2 1.0.0

    [XenGenTr] Haber Akışı Eklentisi - Ticker tin tức cho XenForo 2.2 1.0.0 Một add-on nguồn cấp tin tức hoạt động cho phiên bản XenForo 2.2. Các tính năng Khả năng mở và đóng Đặt số lượng chủ đề để hiển thị Hiển thị hoặc không có tiền tố chủ đề Hiển thị hoặc không hiện ngày chủ đề...
Top Bottom