nextend social login pro

  1. M

    Nextend Social Login Pro 3.1.0

    Nextend Social Login Pro là một plugin WordPress để cho phép người dùng của bạn đăng nhập thông qua các tài khoản xã hội yêu thích của họ. Các tính năng của Nextend Social Login Pro Đăng nhập Biểu mẫu Hiển thị các nút đăng nhập xã hội trong biểu mẫu Đăng nhập WordPress của bạn và khách truy cập...
Top