nextgen gallery

  1. PVS

    Nextgen Gallery - Plugin hỗ trợ tạo gallery ảnh đẹp cho Wordpress

    Nextgen Gallery - Plugin hỗ trợ tạo gallery ảnh đẹp cho Wordpress Mặc dù trong WordPress đã tích hợp sẵn tính năng chèn gallery bằng cách ấn vào nút Add Media trong khung soạn thảo, nhưng nhược điểm của nó là không phải theme nào cũng hỗ trợ phần đó, hơn nữa cách hiển thị gallery mặc định cũng...
Top Bottom