nguoi dung truc tuyen gia

  1. PVS

    Addon 2x Fake Online User - Người dùng trực tuyến giả cho XenForo 2

    Fake Online User - Người dùng trực tuyến giả cho XenForo 2 2.0.2 Đây là một addon đơn giản, thực hiện một nhiệm vụ rất thú vị. Kích hoạt addon này, nó sẽ thêm người dùng giả và trạng thái khách trực tuyến vào diễn đàn của bạn. Người dùng không hợp lệ, bị cấm và ẩn sẽ không được đưa vào mặc định...
Top Bottom