nguoi theo doi

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Thread Watchers - Người theo dõi chủ đề XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Thread Watchers - Người theo dõi chủ đề XenForo 2 2.0.0 Hiển thị số lượng người theo dõi, người dùng của bạn có thể hiểu rõ hơn về mối quan tâm của chủ đề và được khuyến khích tương tác! Người dùng có quyền thích hợp cũng có thể biết ai đang xem một chủ đề, cung cấp thêm khuyến khích...
 2. PVS

  Addon 2x [TH] Thread Watchers - Người theo dõi chủ đề XenForo 2 1.0.0 Patch Level 2

  [TH] Thread Watchers - Người theo dõi chủ đề XenForo 2 1.0.0 Patch Level 2 Chỉ cần hiển thị số lượng người theo dõi, người dùng của bạn có thể hiểu rõ hơn về sự quan tâm của chủ đề và được khuyến khích tương tác! Người dùng có quyền thích hợp cũng có thể xem ai đang xem một chủ đề, cung cấp...
 3. PVS

  Addon 2x [XTR] Most Followers - Nhiều người theo dõi nhất cho XenForo 2

  [XTR] Most Followers - Nhiều người theo dõi nhất cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn thêm tab nhiều người theo dõi nhất trên trang thành viên đáng chú ý trong cộng đồng của bạn và widget nhiều người theo dõi nhất với số lượng người theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [TH] Thread Watchers - Người theo dõi chủ đề XenForo 2

  [TH] Thread Watchers - Người theo dõi chủ đề XenForo 2 1.0.0 Chỉ cần hiển thị số lượng người theo dõi, người dùng của bạn có thể hiểu rõ hơn về sự quan tâm của chủ đề và được khuyến khích tương tác! Người dùng có quyền thích hợp cũng có thể xem ai đang xem một chủ đề, cung cấp khuyến khích bổ...
 5. PVS

  Addon 2x Ignore Followers - Bỏ qua người theo dõi cho XenForo 2

  Ignore Followers - Bỏ qua người theo dõi cho XenForo 2 1.0.0 Có một vài người dùng phàn nàn rằng những người mà họ đã bỏ qua vẫn xuất hiện trong danh sách người theo dõi của họ. Đây là một mod đơn giản để khắc phục vấn đề đó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom