nguy hiem tu ai

  1. PCO

    Trí tuệ nhân tạo sẽ đe dọa chúng ta.

    Trong tương lai, rất có thể bạn sẽ bị tấn công bởi một hệ thống trí tuệ nhân tạo chứ không phải từ một hacker nữa. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI), rất có thể trong tương lai gần, các cuộc tấn công từ hacker có thể sẽ không được thực hiện...
Top Bottom