ninja tables pro

  1. M

    Ninja Tables Pro 4.1.6 – Best WP DataTables Plugin for WordPress

    Ninja Tables Pro là một phương tiện độc quyền để xây dựng bảng trực quan. Với plugin này, bạn có thể dễ dàng quản lý các cột, hàng và dữ liệu trong bố cục trang web của mình. Thay vì mã HTML lộn xộn được sử dụng để hiển thị bảng, Ninja Tables có một trình thiết kế trực quan dễ sử dụng. Chỉ cần...
Top Bottom