niobium

  1. PVS

    Styles 2x Style Niobium cho XenForo 2

    Style Niobium cho XenForo 2 2.0.10 Niobium được đặt tên theo tên của nguyên tố Niobi trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev. Niobi có số nguyên tử 41 và được gọi dưới tên của Thần Niobe. Niobe, trong thần thoại Hy Lạp, là con gái của Tantalus (vua Sipylus ở Lydia) và là vợ của...
Top Bottom