nofollow

 1. PVS

  Tutorial 2x Custom BBCode to Force Link as Nofollow - BBCode tùy chỉnh để buộc liên kết dưới dạng Nofollow XenForo 2.2

  Custom BBCode to Force Link as Nofollow - BBCode tùy chỉnh để buộc liên kết dưới dạng Nofollow XenForo 2.2 Trong Xenforo 2.2.1, tất cả các liên kết bên ngoài cho tất cả các nhóm người dùng là nofollow theo mặc định. Đối với các nhóm cụ thể, điều này có thể được ghi đè tại AdminCP >> Groups &...
 2. PVS

  Addon 2x Nofollow Manager - Trình quản lý Nofollow cho XenForo 2.2 1.5

  Nofollow Manager - Trình quản lý Nofollow cho XenForo 2.2 1.5 Cho phép quản lý thẻ nofollow. Để ngăn các liên kết ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm và tác động tiêu cực đến người dùng, Google kêu gọi các quản trị web sử dụng rel="nofollow" trên các liên kết phải trả tiền. Theo mặc định, XenForo...
 3. PVS

  Addon 2x Nofollow Manager - Trình quản lý Nofollow cho XenForo 2

  Nofollow Manager - Trình quản lý Nofollow cho XenForo 2 1.2 Cho phép quản lý thẻ nofollow. Để ngăn các liên kết ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm và tác động tiêu cực đến người dùng, Google kêu gọi các quản trị web sử dụng rel="nofollow" trên các liên kết phải trả tiền. Theo mặc định, XenForo...
 4. PVS

  Addon NoFollow Links In Staff Posts - Liên kết NoFollow trong bài viết của Staff

  NoFollow Links In Staff Posts - Liên kết NoFollow trong bài viết của Staff 1.0.0 Với XenForo, các liên kết bên ngoài là rel="nofollow" theo mặc định, trừ các staff (Admin/Mod). Add-on này bắt buộc rel="nofollow" cho các liên kết của staff cụ thể. Cài đặt: Tải về tập tin NoFollow Links In...
Top Bottom